Istinaftan Feragat Dilekçesi

İstinaftan Feragat Dilekçesi, hukuki bir işlem sonucunda taraflardan birinin haklarını feragat etmek istemesi durumunda kullanılan bir dilekçe türüdür. Bu dilekçe, feragat edilen hakların yazılı olarak belirtilmesi ve onaylanması amacıyla kullanılır. İstinaftan feragat dilekçesi ile ilgili detaylı bilgi ve örnek dilekçe örnekleri için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.

Üst Mahkemeye Feragat Dilekçesi

## Istinaftan Feragat Dilekçesi Nedir?

Istinaftan feragat dilekçesi, bir hukuki süreçte taraf olan bir kişinin, mahkeme kararına karşı istinaf yoluyla yapılan başvuruyu geri çekme talebini içeren resmi bir dilekçedir. Bu dilekçe ile kişi, istinaf sürecinden vazgeçtiğini beyan eder ve istinaf başvurusunu geri çekmek istediğini belirtir. Bu dilekçe, hukuki süreçte taraf olan kişilerin haklarını serbestçe kullanma yetkisi çerçevesinde mahkeme kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını geri çekmelerine olanak tanır.

## Istinaftan Feragat Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Istinaftan feragat dilekçesi, Türk Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Dilekçe, mahkeme adı, dosya numarası, dava konusu, istinaf başvurusunun tarihi ve istinafı geri çekme talebini içeren detaylı bir dilekçe metni içermelidir. Dilekçe, hukuki terimler ve usul kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca, dilekçenin ilgili mercilere ulaşması için gerekli olan resmi prosedürlerin de takip edilmesi gerekmektedir.

## Istinaftan Feragat Dilekçesi Örnekleri

Istinaftan feragat dilekçesi örnekleri, internet üzerinde çeşitli kaynaklarda bulunabilir. Ancak, bu örneklerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve gerektiğinde hukukçu bir danışmanın görüşü alınması önem taşır. Dilekçe örnekleri, genel olarak dilekçe formatına uygun olarak hazırlanmış metinleri içerir. Bu örnekler, istinaftan feragat dilekçesi hazırlarken kişilere rehberlik etmek amacıyla kullanılabilir.

## Istinaftan Feragat Dilekçesi Örnek Metin

(İlgili Mahkeme Adı)
(İlgili Dosya Numarası)

Sayın (Mahkeme Adı) Hâkimliği’ne,

Ben, (Adı Soyadı), T.C. kimlik numarası (T.C. Kimlik Numarası), adresi (Adres), taraf avukatı (Var ise Avukatın Adı ve Soyadı) olarak müvekkil olarak vekâleten temsil ettiğim (Müvekkilin Adı Soyadı) kişisi adına, (Dosya Numarası) numaralı dosya kapsamında yürütülen dava sürecinde yargı makamınızın verdiği kararın istinaf yoluyla incelenmesi talebinde bulunmuştuk.

Ancak, gereğinin düşünülmesi için hazırladığımız istinaf başvurusunu geri çekme kararı aldık. Bu nedenle, hukuki süreçteki istinaf talebimizi geri çekmek istediğimizi beyan eder ve başvurumuzu geri çekme talebimizi sunarız.

Gereğini arz ederim,

(Tarih)
(İmza)

## Istinaftan Feragat Dilekçesi Örnek Metin Açıklaması

Yukarıda verilen örnek metin, istinaftan feragat dilekçesi hazırlarken kullanılabilecek genel bir formata sahiptir. Dilekçe metni, hukuki usul ve terimlere uygun olarak hazırlanmıştır. Istinaftan feragat dilekçesi, yargı süreçlerinde taraf olan kişilerin yasal haklarını kullanma ve istinaf başvurularını geri çekme taleplerini iletmek için kullanılan resmi bir belgedir.

## Sonuç

Istinaftan feragat dilekçesi, hukuki süreçlerde önemli bir role sahip olan bir belgedir. Bu dilekçe ile kişiler, istinaf yoluyla yapılan başvurularını geri çekme taleplerini resmi bir şekilde iletebilirler. Dilekçenin hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması aşamasında hukukçu danışmanlık alınması ve hukuk kurallarına uygun hareket edilmesi önem taşır.

Bu nedenle, istinaftan feragat dilekçesi hazırlamak isteyen kişilerin, konuyla ilgili olarak hukuki bilgi ve danışmanlık desteği alması önemlidir. Hukuki süreçlerde doğru ve usulüne uygun şekilde hareket etmek, tarafların haklarını korumak ve yasal süreçlerde adil bir şekilde sonuca ulaşabilmek için önemlidir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Portobet güncel giriş Ertesi Gün Hapı